logo
0

GDPR

GDPR zaštita osobnih podataka
Subjekt odgovoran za obradu vaših osobnih podataka je tvrtka Český velkoobchod s.r.o., sa sjedištem na adresi Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242, identifikacijski broj: 24823694 , upisanog u Trgovački registar u Pragu, odjeljak C, dokument br 177668.
U daljnjem tekstu Češko veleprodaja s.r.o. kao voditelj obrade brine o zaštiti osobnih podataka koje nam prosljeđujete. Važno je da znate da se osobni podaci koje nam dajete obrađuju odgovorno, transparentno i u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679.
Imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka, brisanje, ako se obrađuju na temelju Vaše privole. U slučaju automatizirane obrade, imate pravo na prenosivost podataka i da ne budete predmet odluke koja se temelji isključivo na ovoj odluci.
U slučaju bilo kakvih pitanja i zahtjeva u vezi s obradom vaših osobnih podataka, možete nam se pismeno obratiti na adresu sjedišta naše tvrtke ili putem elektroničke pošte, koju ćete niže naći u odjeljku Prava kupca vezana za osobne podatke.
PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Tvrtka Český velkoobchod s.r.o. upravlja internetskim trgovinama, u kojima možete kupiti robu kao registrirani kupac ili bez prethodne registracije. U nastavku možete vidjeti kako tvrtka Český velkoobchod s.r.o. obrađuje sljedeće osobne podatke/kategorije osobnih podataka u vezi s pojedinačnim koracima kupnje u e-trgovini (npr. registracija, kupovina robe, dobivanje povratnih informacija o kupovini itd.), uključujući svrhu i pravnu osnovu za obradu te vremenski rok pohrane osobnih podataka.
U svrhu realizacije narudžbi i korisničkog računa obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaIzvršenje ugovora
Osobni podaciAdresa (Osobni podatak), Broj bankovnog računa (Osobni podatak), Adresa za dostavu (Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), Adresa za račun (Osobni podatak), Ime (Osobni podatak), Prezime (Osobni podatak), Podaci o robi (Osobni podatak)
Svrha obradekako biste mogli dovršiti narudžbu na webu
kako bismo s vama komunicirali o narudžbi
u svrhu isporuke robe; s ovim u vezi, vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima usluga dostave.
Vrijeme obradeSve dok su potrebni za ostvarivanje svrhe njihova prikupljanja
PrimateljiPrijevoznici


Obavezni podaci označeni su zvjezdicom (*). Obrada osobnih podataka je zakonom obavezna.
Zaključivanje kupoprodajnog ugovora
U svrhu realizacije zaključivanja ugovora o kupnji, obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaIzvršenje ugovora
Osobni podaciAdresa (Osobni podatak), Broj bankovnog računa (Osobni podatak), Adresa za dostavu (Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), Adresa za račun (Osobni podatak), Ime (Osobni podatak), Prezime (Osobni podatak), Telefon (Osobni podatak), Podaci o robi (Osobni podatak)
Svrha obradeVaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora između Vas i Voditelja obrade, uključujući dostavu robe i rješavanje prava iz odgovornosti za nedostatke, ili poduzimanje radnji od strane Voditelja obrade prije sklapanja istog ugovora, te izvršavanje javnih obveza Voditelja obrade.
Vrijeme obradeVaši osobni podaci će se obrađivati tijekom trajanja učinaka prava i obveza iz ugovora, te dalje tijekom cijelog vremena koje je neophodno u svrhe arhiviranja prema nadležnim opće obvezatnim pravnim propisima, međutim najduže tijekom vremena koje određuju opće obvezatni pravni propisi.


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


Obrada podataka - povlačenje iz ugovora
U svrhu realizacije povlačenja iz ugovora obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaIzvršenje ugovora
Osobni podacidresa (Osobni podatak), Adresa za dostavu (Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), Ime (Osobni podatak)
Svrha obradeosobnih podataka kod povlačenja iz ugovora sastoji se u ispunjenju obveze vratiti plaćenu kupoprodajnu cijenu za robu, pri povlačenju iz kupoprodajnog ugovora. Pravni razlog ove obrade osobnih podatka predstavlja ispunjenje zakonske, odnosno ugovorne obveze (u smislu čl. 6 st. 1 slovo b) i c) GDPR) stoga se radi o obradi osobnih podataka, koji nisu vezani za Vašu suglasnost kao subjekta podataka.
Vrijeme obrade90 dana


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


Reklamacija kupljene robe
U svrhu reklamacije kupljene robe, obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaZakoniti interes
Osobni podaciBroj bankovnog računa(Osobni podatak), Adresa za dostavu (Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), Adresa za račun (Osobni podatak), Ime (Osobni podatak), Prezime (Osobni podatak), Telefon (Osobni podatak), Podaci o robi (Osobni podatak)
Svrha obradeAko reklamirate robu, obrađujemo Vaše identifikacijske i kontaktne podatke na temelju izvršena ugovora s vama (bez vaše suglasnosti), kako bismo znali provesti reklamacijski postupak. Ugovor na kojem se temelji naša obrada, temelji se na Vašoj narudžbi. U ovu svrhu, koristimo osobne podatke u trajanju koje je potrebno u svrhu rješavanja Vaše reklamacije.
Vrijeme obradeSve dok su potrebni za ostvarivanje svrhe njihova prikupljanja, ako ne nastane potreba obraditi ih u druge svrhe
PrimateljKurirska služba, Servisni centar


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


Obrada osobnih podataka u svrhu korisničkog računa
U svrhu korisničkog računa, obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaIzvršenje ugovora
Osobni podacidresa (Osobni podatak), Adresa za dostavu (Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), ime (Osobni podatak), Prezime (Osobni podatak)
Svrha obradePravni razlozi za obradu Vaših osobnih podataka sastoje se u tzv. ispunjenju ugovorne obaveze ili radnji usmjerenih na zaključenje ovog ugovora (čl. 6 st. 1 slovo. b) GDPR), stoga ovakva obrada podataka nije vezana za Vašu suglasnost kao subjekta podataka.
Vrijeme obradeotkazivanje korisničkog računa ili automatsko poništavanje računa u slučaju neaktivne uporabe računa u razdoblju od 5 godina


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


Rješavanje prigovora
U svrhu rješavanja prigovora, obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaIzvršenje ugovora
Osobni podaciAdresa (Osobni podatak), Adresa za dostavu(Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), Ime (Osobni podatak), Prezime (Osobni podatak), Telefon (Osobni podatak), Podaci o robi (Osobni podatak)
Svrha obradeza rješavanje prigovora (žalbi) ovisno o načinu na koji je prigovor uložen.
Vrijeme obrade5 godina


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


Pružanje podrške putem telefona ili e-pošte
U svrhu pružanja telefonske ili e-mail podrške, obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaZakoniti interes
Osobni podaciAdresa (Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), Adresa za račun (Osobni podatak), Ime (Osobni podatak), Telefon (Osobni podatak)
Svrha obradeTelefonsku i e-mail komunikaciju s kupcem, s tehničkom podrškom ili s odjelom prodaje pohranjujemo kako bismo na temelju komunikacije pružali bolje usluge te učinkovito pomogli u slučaju ponavljajućih problema s proizvodom, opet u okviru ugovora i Vašeg i našeg zakonitog interesa.
Vrijeme obradeneograničeno vrijeme


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


Direktni marketing
U svrhu direktnog marketinga, obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaZakoniti interes
Osobni podaciAdresa (Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), Ime (Osobni podatak), Prezime (Osobni podatak)
Svrha obradeVaših osobnih podataka jeste slanje poslovnih poruka i obavljanje drugih marketinških aktivnosti od strane administratora prema vašoj osobi.
Vrijeme obradedo povlačenja privole


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


Istraživanje zadovoljstva kupaca
U svrhu istraživanja Vašeg zadovoljstva kupovinom, obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaZakoniti interes
Osobni podaciAdresa (Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), Ime (Osobni podatak), Prezime (Osobni podatak)
Svrha obradeVaše zadovoljstvo tijekom same kupnje i čitavim procesom kupnje, obradit ćemo vašu e-mail adresu za potrebe slanja upitnika o zadovoljstvu, u obliku komercijalne komunikacije u smislu § 7 Zakona br. 480/2004 Coll.
Vrijeme obrade2 godine


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


Registracija na internetskoj trgovini
U svrhu registracije na internetskoj trgovini, obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaIzvršenje ugovora
Osobni podaciAdresa (Osobni podatak), Adresa za dostavu (Osobni podatak), E-mail (Osobni podatak), Adresa za račun (Osobni podatak), Ime (Osobni podatak), Prezime (Osobni podatak), Telefon (Osobni podatak)
Svrha obradeVaših osobnih podataka prilikom registracije na internetskoj trgovini kako bismo Vam olakšali buduće kupnje.
Vrijeme obradedo povlačenja privole


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


Prijava na bilten
U svrhu prijave na bilten, obrađujemo sljedeće podatke o vama:
Pravna osnovaZakoniti interes
Osobni podaciE-mail (Osobni podatak)
Svrha obradeVaših osobnih podataka jeste slanje komercijalnih poruka od strane voditelja obrade prema Vama, u smislu Zakona br. 480/2004 Coll., o određenim uslugama informacijskog društva te o izmjeni određenih zakona (zakon o određenim uslugama informacijskog društva) i dopunama (u daljnjem tekstu samo: „zakon o određenim uslugama informacijskog društva'').
Vrijeme obradedo povlačenja privole


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA
U slučajevima kada je to moguće, imate pravo primiti kopije osobnih podataka koje ste nam proslijedili, ili da se kopija tih podataka proslijedi drugoj tvrtki (u strojno čitljivom obliku).
PRAVO NA ISPRAVAK I AŽURIRANJE PODATAKA
Budući da se s vremenom mogu mijenjati osobni podaci (poput promjene prezimena ili adrese), voljeli bismo da nas obavijestite ako nastane kakva promjena kako bismo ažurirali vaše osobne podatke i izbjegli bilo kakve pogreške.
Važno je pružiti informaciju o promjeni podataka kako bismo mogli pravilno obavljati svoje aktivnosti kao voditelj obrade.
Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose. Ako ustanovite da informacije koje imamo više nisu aktualne, imate pravo zatražiti ispravljanje.
PRIMATELJI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Obrađivači
Primatelji vaših osobnih podataka mogu biti obrađivači tvrtka Český velkoobchod s.r.o., na temelju članka 28. GDPR-a, povjerava njihovu obradu.
Želimo vas obavijestiti da upravitelji pojedinih društvenih mreža mogu koristiti alate za praćenje i izradu personaliziranih profila. Za ovu obradu osobnih podataka u potpunosti je odgovoran relevantni upravitelj društvene mreže kao kontrolor osobnih podataka.
Ostali primatelji kao zasebni upravitelji
U slučaju da je potrebno da proslijedimo vaš zahtjev, upit, reklamaciju našem ugovornom partneru (npr. Servisni partner ili dobavljač relevantnog proizvoda) radi obrade, kao neovisnom voditelju vaših osobnih podataka u smislu GDPR-a, to ćemo učiniti samo, kada nam date izričit pristanak na prijenos vaših osobnih podataka.
PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U ZEMLJE IZVAN EU
Ne namjeravamo prenositi vaše osobne podatke obrađivačima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Tvrtka Český velkoobchod s.r.o. ne prenosi Vaše osobne podatke primateljima koji se nalaze izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.
INFORMACIJE KOJE DOBIVATE OD NAS
Podaci o statusu narudžbe
Na vaš e-mail šaljemo podatke o statusu narudžbe.
U nastavku su istaknute e-poruke koje možete dobiti kao dio svoje narudžbe.
e-mail kojim potvrđujemo da smo zaprimili vašu narudžbu
e-mail ako ste odabrali način plaćanja bankovnim prijenosom
e-mail koji ćete dobiti ako nakon određenog vremena ne zaprimimo vašu uplatu
e-mail koji šaljemo nakon što zaprimimo uplatu od vas
informacije i potvrda otkazivanja narudžbe
e-mail koji ćete dobiti prije nego što vašu narudžbu otpremimo sa skladišta i predamo prijevozniku
e-mail koji ćete dobiti ako ne zaprimimo vašu uplatu
e-mail koji ćete dobiti kao potvrdu o promjeni plaćanja i načina prijevoza, na Vaš zahtjev.
Za pravilnu obradu i isporuku narudžbe potrebno je ova servisna priopćenja poslati kupcu. Nakon odobrenja, kupcu možemo poslati podatke o posebnim ponudama u našoj e-trgovini, anketu o zadovoljstvu ili zahtjev za pregled kupljenog proizvoda, čak i od strane treće strane - naših partnera.
PLAĆANJE
Sve bankovne podatke prikuplja isključivo pružatelj usluga plaćanja ComGate Payments, a.s. sa sjedištem na adresi:Česká republika, Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, poštanski broj 170 00, Identifikacijski broj: 279 24 505, porezni identifikacijski broj CZ27924505, koji posjeduje licencu ČNB kao Platne institucije i ispunjava stroge kriterije za rukovanje osobnim podacima.
Transakcijski podaci se zbog zakonodavstva pohranjuju 10 godina.
Obveznik plaćanja unosi podatke s platne kartice u sigurno sučelje treće strane, npr. banke.
Prilikom plaćanja vaših narudžbi, Český velkoobchod s.r.o. ne prikuplja Vaše podatke o plaćanju.
Prijelaz na Comgate plaćanja
Pravna osnovaZakoniti interes
Osobni podaciIme (Osobni podatak), ostali podaci vezani za ugovorni odnos (Osobni podatak), Prezime (Osobni podatak), Podaci o robi (Osobni podaci)
Svrha obradeOsobne podatke uvijek obrađujemo za jasno i razumljivo definiranu svrhu, navedenim sredstvima i navedenim načinom, za vrijeme koje je potrebno s obzirom na svrhu njihove obrade; Obrađujemo samo točne osobne podatke, njihova obrada odgovara navedenim svrhama te je potrebna za ispunjavanje određenih svrha unutar Comgate Internet Payment Gateway
Vrijeme obrade5 godina nakon raskida ugovora (faktura/račun)
Voditelj obrade Banka


Podaci su dobiveni od drugog subjektaNe
Zapisnik sadrži podatke o maloljetnom licuNe


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I KOLAČIĆI
Navigacijske podatke prikupljene putem kolačića dijelimo s trećim stranama (Google analytics, Facebook itd.) u svrhu ciljanog oglašavanja. Pravni temelj za korištenje podataka o računu i kupnji u svrhu oglašavanja je zakoniti interes. Kolačići ili tehnički identifikatori ne mogu vas identificirati imenom, u svrhu ciljanog oglašavanja na našoj web stranici ili na web stranicama treće strane. Naša tvrtka nije odgovorna za daljnju upotrebu vaših podataka na društvenim mrežama za svoj vlastiti račun.
Kolačiće za oglašavanje možete odbiti u odjeljku ''Kolačići''.
Više informacija i upravljanje kolačićima možete pronaći na stranici "Kolačići".
SIGURNOST STRANICA
Nastojimo spriječiti svaki pokušaj kršenja pravila o privatnosti korištenjem sigurnosnih tehnologija, SSL enkripcije i sigurne https veze.
SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Český velkoobchod s.r.o. brine o sigurnosti osobnih podataka koje nam prosljeđujete. Poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere da u dovoljnoj mjeri zaštitimo vaše podatke s obzirom na ozbiljnost njihove obrade.
Nijedna neovlaštena osoba nema pristup vašim osobnim podacima te ih ne prosljeđujemo drugim subjektima na daljnju obradu bez vaše suglasnosti, osim kad to zahtijeva zakon ili zaštita naših pravnih interesa.
VRIJEME POHRANE PODATAKA
Voditelj obrade će osobne podatke pohraniti u vremenu koje je potrebno za ispunjenje ugovora (obrada narudžbe, otprema i isporuka robe), kao i za zakonsko jamstvo (24 mjeseca od primitka robe) ili za vrijeme trajanja ugovornog jamstva.
Český Velkoobchod s.r.o. voditelj obrade dužan pohranjivati računovodstvene spise i računovodstvene dokumente (račune) u razdoblju od 10 godina, koje počinje na kraju obračunskog razdoblja na koje se odnosi.
Voditelj obrade je obavezan pohranjivati račune 10 godina od kraja poreznog razdoblja u kojem je nastala porezna obaveza vezana za račun.Račun sadrži sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
PRAVA KUPCA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE
Primjenom Zakona o zaštiti podataka od 6. siječnja 1978. imate pravo pristupati, mijenjati, ispravljati i brisati podatke koji se odnose na vas.
U skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, možete kontaktirati našu tvrtku i ostvariti svoja prava kao što su pristup osobnim podacima, njihovo ispravljanje, brisanje, prigovori, ograničenja te ako je potrebno, prijenos osobnih podataka putem e-maila: info@digiexpert.hr
ili na adresu sjedišta tvrtke:
Český velkoobchod s.r.o.
Albatrosova 286
25242 Jesenice u Prahy
Češka republika
Adresa za dostavu
Český velkoobchod s.r.o.
Františka Diviše 944/1
104 00 , Prag 22 – Uhříněves
Češka republika
Ako ste nam ikada dali privolu za obradu vaših osobnih podataka (na primjer, adresa e-pošte u biltenu), imate pravo je opozvati u bilo kojem trenutku; podatke koje obrađujemo isključivo na temelju vaše privole dužni smo izbrisati.
Pravo na brisanje ne odnosi se na obrađene podatke u okviru obveze izvršenja ugovora, pravnih razloga ili zakonitih interesa. Ako su neki od vaših podataka pohranjeni u sigurnosnom sustavu, koji automatski osigurava otpornost svih naših sustava i obavljaju funkciju zaštite gubitka podataka u slučaju nesreća, nismo u mogućnosti da te podatke izbrišemo iz sigurnosnih kopija i to često nije ni tehnički izvedivo. Međutim, ti se podaci više ni na koji način ne obrađuju i neće se koristiti u druge svrhe obrade.
Imate pravo tražiti od voditelja obrade informacije, koje vaše osobne podatke i u kojoj mjeri i u koje svrhe obrađujemo. Ove podatke ćemo Vam pružiti besplatno, najkasnije u roku od 30 dana, u iznimnim slučajevima najkasnije do 90 dana. O produženju roka u iznimnim slučajevima ćemo Vas pravovremeno obavijestiti.
Ako budete tražili da pružimo informacije koje se odnose na Vaše podatke, morat ćemo provjeriti jeste li doista osoba kojoj te informacije pripadaju. Stoga, uz zahtjev navedite identifikator vaše osobe. Ako je potrebno, imamo pravo tražiti dodatne informacije kako bismo Vas identificirali prije nego što Vam pružimo osobne podatke koje obrađujemo o Vama. Želimo jamčiti povjerljivost i sigurnost Vaših podataka stoga vezano za Vaš zahtjev, možemo provesti nasumične provjere. Od Vas se može tražiti da priložite potpisanu kopiju vaše osobne iskaznice.
Imamo pravo da opravdano odbacimo zahtjeve za informacijama, koje su neopravdane, neprimjereno se ponavljaju ili njihovo dobivanje iziskuje prekomjeran napor ili bi bile teško nadoknadive (obično iz sigurnosnih kopija sustava, arhiva itd.).
PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE
Ne prenosimo vaše osobne podatke obrađivačima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
Izdano dana
Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.