logo
0

OPĆA UREDBA EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU)
Daljnje informacije o vašim pravima u vezi s vašim osobnim podacima, uključujući određena ograničenja koja se odnose na bilo koje od ovih prava, nalaze se u člancima 12. do 23. GDPR-a koji su dostupni ovdje:
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća: