logo
0

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Voditeljem obrade osobnih podataka dostavljenih u svrhu ispunjenja predmeta ugovora je prodavatelj.
Identifikacijski i kontakt podaci voditelja obrade
Tvrtka/Ime i prezime: ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o.
Sjedište/Prebivalište: Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Češka republika
PDV id. broj: 24823694
EU PDV id. broj: CZ24823694
HR PDV id. broj: HR28125601178
Telefon: +420 602 957 602.
E-mail: duzik@ceskyvelkoobchod.cz
Adresa za kontakt: Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy , Češka republika
Svrha obrade, opseg osobnih podataka i pravna osnova
Kupac prima na znanje da će u svrhu zaključenja kupoprodajnog ugovora, njegovog ispunjenja (obrada narudžbe, otprema i dostava robe) i mogućeg rješavanja prava zbog neispravnog izvršenja (reklamacije), Voditelj obrade obrađivati i pohranjivati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (u daljnjem tekstu Opća Uredba), njegove osobne podatke u sljedećem opsegu: ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj i način plaćanja. Člankom 6, stavkom 1. točka (b) Opće Uredbe je propisano da je pravna osnova za obradu osobnih podataka izvršenje ugovora, čija je ugovorna stranka kupac.
Kategorije primatelja/ primatelja osobnih podataka
Voditelj obrade se obvezuje da neće pružati osobne podatke kupca ostalim subjektima osim sljedećim obrađivačima podataka:
Ugovornom prijevozniku, kojeg je kupac odabrao u obrascu narudžbe, za potrebe isporuke robe. Podaci će biti pruženi u sljedećem opsegu: ime i prezime, adresa, adresa e-poštea i telefonski broj.
Upravitelju određenog portala u svrhu generiranja i slanja upitnika o zadovoljstvu klijenata u okviru programa Provjereno od strane kupaca, u koji je internetska trgovina uključena. Člankom 6., stavkom 1. točka (f) Opće Uredbe je propisano da je pravna osnova za obradu podataka opravdani interes voditelja obrade, koji se sastoji u utvrđivanju zadovoljstva kupaca kupovinom kod voditelja obrade. Slanje upitnika se odnosi na sve kupce koji nisu odbili slanje komercijalnih informacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje usluga informacijskog društva i vrši se nakon svake kupnje u internetskoj trgovini. Upravitelj portala ima pravo koristiti navedenu adresu e-pošte isključivo u svrhu generiranja i slanja upitnika o zadovoljstvu klijenata, u skladu s Uvjetima programa Provjereno od strane kupaca. Kupac može u bilo kojem trenutku odjaviti slanje upitnika klikom na poveznicu unutar e-mail poruke. U slučaju odjave, upitnik se neće više slati kupcu.
Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Voditelj obrade pohranjuje osobne podatke u vremenu koje je potrebno za ispunjenje ugovora (obrada narudžbe, otprema i isporuka robe) te u vremenu trajanja zakonskog jamstva (24 mjeseca od primitka robe) ili trajanja ugovornog jamstva. Kupac prima na znanje da je, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Voditelj obrade dužan pohranjivati računovodstvene spise i računovodstvene dokumente (račune) u razdoblju od 5 godina, koje počinje na kraju obračunskog razdoblja na koje se odnosi (dakle ako kupite robu tijekom 2021. godine, račun se mora pohranjivati do kraja 2026. godine). Voditelj obrade je obavezan pohranjivati račune prema Zakonu o računovodstvu 3 godine od kraja poreznog razdoblja u kojem je nastala porezna obaveza vezana za račun (tj. ako kupite robu tijekom 2021. godine, račun se mora pohranjivati u porezne svrhe do kraja 2024. godine). Račun sadrži sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
ZA POREZNE OBEZNIKE:
Kupac prima na znanje da je u skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost, voditelj obrade dužan pohranjivati porezne dokumente 10 godina od kraja poreznog razdoblja u kojem se dogodilo izvršenje. Porezni dokument sadrži sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte.
Prava kupca
Kupac prima na znanje da je člancima od 16 do 21. Opće Uredbe propisano da ima:
pravo od voditelja obrade tražiti potvrdu o tome da li se obrađuju osobni podaci o njemu. Ima pravo zatražiti od Voditelja obrade pristup ovim osobnim podacima i informacijama definiranim u članku 15. Opće Uredbe.
ima pravo na ispravku netočnih podataka te ima pravo dopunitni nepotpune podatke i to pružanjem dodatne izjave u skladu s člankom 16 Opće Uredbe.
pravo na brisanje („pravo na zaborav“), koje se odnosi na to da voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili ako ne postoji drugi pravni razlog za njihovu daljnju obradu;
u pojedinim situacijama, definiranim u članku 18. Opće Uredbe ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada osobnih podataka ograniči;
pravo na prenosivost na temelju članka 20. Opće Uredbe;
pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka na temelju članka 21 Opće Uredbe.
Na zahtjev kupca, voditelj će pružiti informacije o poduzetim mjerama, najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva.
Kupac ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, u ovom slučaju Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatra da Voditelj obrade obrađuje podatke protivno Uredbi ili Zakonu.
Registracija tvrtke Český velkoobchod s.r.o. na uoou.cz pod brojem 00063273.