logo
0

OBAVEZA INFORMIRANJA

1. IDENTITET I KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE
1.1. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je tvrtka ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o. sa sjedištem na adresi Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, MB: 24823694, upisana u Trgovački registar Općinskog suda u Pragu, odjeljak C, dokument br. 177668. (u daljnjem tekstu „voditelj obrade“).
1.2. Kontaktni podaci voditelja obrade su: Dostavna adresa Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, adresa e-pošte: info@digiexpert.hr
1.3. Voditelj obrade nije imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka
2. PRAVNI RAZLOG ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
2.1. Pravni razlog za obradu Vaših osobnih podataka je vaša privola data voditelju obrade u smislu čl. 6 st.1 sl. a) Uredba (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu samo „Uredba“).
3. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
3.1. Svrha obrade vaših osobnih podataka je slanje poslovnih komunikacija i obavljanje drugih marketinških aktivnosti od strane Voditelja obrade prema Vama.
3.2. Voditelj obrade ne vrši automatizirano donošenje pojedinačnih odluka u smislu čl.22 Uredbe.
4. RAZDOBLJE U KOJEM ĆE OSOBNI PODACI BITI POHRANJENI
4.1. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni je 3 godine, odnosno do povlačenja privole na obradu osobnih podataka (obrađeni za ovu svrhu).
5. OSTALI PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
5.1. Ostali primatelji Vaših osobnih podataka su osobe koje pružaju marketinške usluge Voditelju obrade
5.2. Voditelj obrade ne namjerava dati Vaše osobne podatke u zemlje trećeg svijeta (države van EU) ili međunarodnimim organizacijama.
6. PRAVA SUBJEKTA
6.1. Prema uredbi o zaštiti podataka imate pravo na informacije o obradi osobnih podataka i na pristup osobnim podacima koje obrađujemo o Vama, imate pravo tražiti da ih ispravimo ili obrišemo. Također imate pravo zatražiti ograničenje obrade, uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka.
6.2. Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu Vaših osobnih podataka datih Voditelju obrade. u. Povlačenje Vaše privole ne utječe na valjanost i zakonitost obrade Vaših osobnih podataka do trenutka kada povučete privolu. Ukoliko želite povući privolu dovoljno je da Voditelja obrade kontaktirate putem e-maila.
6.3. Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade krši važeće zakonske propise o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu glavnom nadzornom tijelu.