logo
0

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
Obrada osobnih podataka se temelji na privoli subjekta podataka, u svrhu poslovnih komunikacija i u svrhu drugih aktivnosti izravnog marketinga internet trgovine.
1. IDENTITET I KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE
1.1. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je tvrtka ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o. sa sjedištem na adresi Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242, identifikacijski broj: 24823694 , upisanog u Trgovački registar u Pragu, odjeljak C, dokument br. 177668 (dalje samo „voditelj obrade“).
1.2. Kontaktni podaci voditelja obrade su sljedeći: Adresa za dostavu: Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, adresa elektroničke pošte: duzik@ceskyvelkoobchod.cz, telefon: +420 602 957 602
1.3. Voditelj obrade nije imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka
2. PRAVNI RAZLOG ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
2.1. Pravni razlog za obradu Vaših osobnih podataka je vaša privola data voditelju obrade u smislu čl. 6 st.1 sl. a) Uredba (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu samo „Uredba“).
3. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
3.1. Svrha obrade Vaših osobnih podataka je slanje poslovnih poruka i obavljanje drugih marketinških aktivnosti od strane voditelja obrade prema vama, ako nam za to date svoju suglasnost.
3.2. Voditelj obrade ne vrši automatizirano donošenje pojedinačnih odluka u smislu čl.22 Uredbe.
4. RAZDOBLJE U KOJEM ĆE OSOBNI PODACI BITI POHRANJENI
4.1. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni je 3 godine, odnosno do povlačenja privole na obradu osobnih podataka (obrađeni za ovu svrhu).
5. OSTALI PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
5.1. Ostali primatelji Vaših osobnih podataka bit će osobe koje pružaju marketinške usluge voditelju obrade, isključivo uz vašu suglasnost.
5.2. Voditelj obrade ne namjerava dati Vaše osobne podatke u zemlje trećeg svijeta (države van EU) ili međunarodnimim organizacijama.
6. PRAVA SUBJEKTA
6.1. Prema uredbi o zaštiti podataka imate pravo na informacije o obradi osobnih podataka i na pristup osobnim podacima koje obrađujemo o Vama, imate pravo tražiti da ih ispravimo ili obrišemo. Također imate pravo zatražiti ograničenje obrade, uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka.
6.2. Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu Vaših osobnih podataka datih Voditelju obrade. u. Povlačenje Vaše privole ne utječe na valjanost i zakonitost obrade Vaših osobnih podataka do trenutka kada povučete privolu. Ukoliko želite povući privolu dovoljno je da Voditelja obrade kontaktirate putem e-maila.
6.3. Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade krši važeće zakonske propise o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu glavnom nadzornom tijelu.
6.4. Niste dužni dati osobne podatke. Pružanje Vaših osobnih podataka nije zakonski ili ugovorni uvjet niti je preduvjet za sklapanje ugovora.
Imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu u svrhu izravnog marketinga,uključujući profiliranje, ako se profiliranje odnosi na izravni marketing.
Ako uložite prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, Vaši osobni podaci se neće obrađivati u ove svrhe.