logo
0

OVLAŠTENI SERVIS

Jamčimo 24-mjesečno jamstveno razdoblje u skladu s Građanskim zakonikom za svaki proizvod koji kupi krajnji korisnik (potrošač). Ako je potreban jamstveni servis, obratite se ovlaštenom servisu gdje će vam se reći adresa najbližeg servisnog centra.
Naravno, ako trebate, možete se obratiti i nama, gdje ćemo biti na raspolaganju za rješenje i zajedno ćemo dogovoriti najbolji i najbrži način rješavanja pružanja usluga.
Kada tražite jamstveni servis, trebat će vam dokaz o kupnji (porezni dokument koji se u trenutku kupnje šalje e-poštom u vaš inbox), šifra proizvoda, model ili serijski broj.
Za većinu proizvođača samo se kao jamstveni list koristi dokaz o kupnji sa šifrom proizvoda i serijskim brojem (porezni dokument - faktura). Ako je potrebno, pošaljite nam serijski broj proizvoda e-poštom i mi ćemo ga umetnuti u vaš račun. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se.