logo
0

ELEKTRONIČKA EVIDENCIJA O PRIHODIMA

Na temelju zakona o evidenciji prihoda, prodavatelj je dužan izdati kupcu račun. Također je dužan prijaviti prihod poreznoj upravi online; u slučaju tehničkog kvara najkasnije do 48 sati.
Za više informacija možete nas kontaktirati: